Triển lãm TechDemo tại Đà Năng

Hình ảnh tham gia sự kiện TechDemo tại Đà Nẵng 2017