CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN WEBSITE WWW.CASUMINA.COM

09:02:47 | 06/02/2018

1. Mục đích và phạm vi thu thập

- CASUMINA lưu lại thông tin của người sử dụng trong quá trình trao đổi liên hệ trên website thông qua mục Liên hệ trên trang chủ, bao gồm các thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại liên lạc

- CASUMINA cũng thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang người sử dụng xem, số links (liên kết) click, những thông tin khác liên quan đến việc truy cập website và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) người sử dụng sử dụng mỗi khi truy cập vào website gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến để cải tiến chất lượng phục vụ của website theo hành vi và nhu cầu của người sử dụng được tốt hơn

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích sử dụng thông tin người sử dụng cung cấp để:

- Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi hướng dẫn cho người sử dụng khi người sử dụng gửi tin liên hệ
- Cung cấp cho người sử dụng thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi (nếu có)
- Thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của CASUMINA có liên quan

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi người sử dụng có yêu cầu hủy thông tin bằng bất kỳ hình thức thông báo nào có ghi nhận bằng văn bản

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin của người sử dụng khi liên hệ với CASUMINA thông qua website sẽ được lưu trữ tại địa chỉ email casumina@casumina.com.vn, và chỉ những nhân viên/bộ phận có trách nhiệm quản lý địa chỉ email này được truy cập, thu thập và quản lý thông tin của người sử dụng

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

CASUMINA cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, CASUMINA sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản hoặc email thông báo đến địa chỉ email mà người sử dụng đã cung cấp.

Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, CASUMINA không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin người sủ dụng cung cấp sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng.