Săm Lốp Xe Điện

Hiện nay chúng ta hướng đến bảo vệ môi trường trong sạch, phương tiện đi lại bằng nhiêu liệu sạch đóng một vai trò quang trọng trong bảo vệ môi trường và bảo vệ không khí trong lành. Casumina đã mạnh dạn cho ra đời các sản phẩm săm lốp xe đạp điện, xe máy điện, ôtô điện để đáp ứng nhu cầu, phù hợp thị trường trong và ngoài nước.

Tải catalog

Tải tài liệu kỹ thuật

JIS K6366 | JIS K6367

JIS D4230 | JIS D4231

TCVN 7532 | TCVN 7533