Săm Lốp Xe Điện / Săm Xe Điện

Săm được sản xuất bằng cao su Butyl, cao su thiên nhiên, giữ hơi lâu, chịu nhiệt tốt, vá dễ.