Săm Lốp Xe Máy / Lốp Tubeless (Euromina)

Casumina đã nghiên cứu xây dựng và đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm lốp có sử dụng săm - Tube type và lốp không sử dụng săm- Tubeless dành cho các loại xe hai bánh ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lốp Tubeless (Euromina) / Advance

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E Cross

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E Force

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E Racing

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E City

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E Highway

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.

Lốp Tubeless (Euromina) / E Highspeed

Thị trường xe tay ga tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Casumina đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau với nhiều loại hoa gai đẹp, thể thao, thời trang cho loại lốp không săm - Tubeless, được sử dụng cho xe tay ga và cho các hãng lắp ráp xe gắn máy trên thị trường.