Săm Lốp Xe Đạp / Lốp Truyền Thống

Săm lốp xe đạp truyền thống được Casumina đầu tư máy móc thiết bị mới, cải tiến chất lượng sản phẩm, hoa gai đa dạng , bền đẹp. Lốp Xe Đạp chuyền Thống là lựa chọn tốt nhất của khách hàng.