CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG WEBSITE WWW.CASUMINA.COM

08:02:09 | 06/02/2018

Chào mừng bạn ghé thăm website www.casumina.com chính thức của công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam – CASUMINA!

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về quy định chung khi bạn truy cập vào website www.casumina.com (từ đây gọi tắt là website). Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của website này, bạn (từ đây gọi là người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định này. Nếu bạn không nhất trí với những quy định này, xin vui lòng ngừng truy cập và sử dụng website.

CASUMINA chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung thông tin trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Quyền và trách nhiệm của CASUMINA

CASUMINA có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

CASUMINA có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

CASUMINA không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

CASUMINA cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn từ website www.casumina.com

Người sử dụng nhận thức rõ và chấp nhận rằng CASUMINA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người sử dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Người sử dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của CASUMINA; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của CASUMINA.

Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ quy định sử dụng thông tin trên Website này thì người sử dụng nên chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thể hiện trên website đều là tài sản của CASUMINA. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế và đã thông báo với Bộ Công Thương.

CASUMINA nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng bất kỳ một phần/toàn bộ thông tin của website với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được CASUMINA cho phép bằng văn bản và thông báo chính thức trên website. Nếu vi phạm bất cứ yếu tố nào liên quan đến thương hiệu và bản quyền, CASUMINA khi phát hiện được sẽ truy tố theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

CASUMINA luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của người sử dụng về nội dung website, về sản phẩm và hoạt động kinh doanh thông qua mục Liên hệ trên trang chủ, hoặc gửi email trực tiếp về địa chỉ email casumina@casumina.com.vn
CASUMINA có thể điều chỉnh nội dung chính sách và quy định chung bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website mà không cần thông báo trước. Người sử dụng nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.