Săm Lốp Xe Đạp

Săm lốp xe đạp là sản phẩm chủ lực không thể thiếu từ thở sơ khai của casumina, chảy qua bao nhiêu năm Casumina đã cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường về bảo vệ môi trường: Săm Lốp Xe Đạp chuyền Thống, Săm lốp Xe Đạp Thể Thao.

Tải catalog

Lốp xe Đạp

Tải tài liệu kỹ thuật

ISO 9001:2015

GCN 17025

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH