Săm Lốp Xe Máy / Săm Xe Máy

Săm xe máy được sản xuất bằng cao su Butyl, cao su tổng hợp, cao su thiên nhiên, giữ hơi lâu, chịu nhiệt tốt, vá ép dễ.