Săm Lốp Xe Đạp / Lốp Thể Thao

Săm lốp xe đạp là sản phẩm chủ lực không thể thiếu từ thở sơ khai của casumina, chảy qua bao nhiêu năm Casumina đã cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường về bảo vệ môi trường: Săm Lốp Xe Đạp chuyền Thống, Săm lốp Xe Đạp Thể Thao.

Lốp Thể Thao / Lốp Leo Núi

Cùng với sự phát triển sản phẩm lốp xe đạp truyền thống, Casumina đã cho ra đời dòng sản phẩm lốp xe đạp thể thao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, hoa gai phù hợp với nhiều cung đường, đường trường và leo núi...

Lốp Thể Thao / Lốp Xe Đạp Đường Trường

Cùng với sự phát triển sản phẩm lốp xe đạp truyền thống, Casumina đã cho ra đời dòng sản phẩm lốp xe đạp thể thao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, hoa gai phù hợp với nhiều cung đường, đường trường và leo núi...