Casumina luôn đặt sự an toàn là trên hết theo từng giai đoạn phát triển vòng đời lốp từ nghiên cứu, sản xuất và sử dụng. Trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chúng tôi xác định 3 yếu tố cốt lõi đó là: an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường. Vì vậy, trong việc sản xuất lốp chúng tôi luôn đảm bảo bao gồm cả 3 yếu tố trên.