Săm Lốp Xe Đạp / Săm Xe Đạp

Săm lốp xe đạp là sản phẩm chủ lực không thể thiếu từ thở sơ khai của casumina, chảy qua bao nhiêu năm Casumina đã cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường về bảo vệ môi trường: Săm Lốp Xe Đạp chuyền Thống, Săm lốp Xe Đạp Thể Thao.