Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Casumina Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.