Lốp Công Nghiệp / Lốp bánh hơi
CA209A

Mô tả sản phẩm

Lốp sử dụng cho xe công trình dân dụng, công nghiệp và công nghiệp phụ trợ...vv

Tính năng sản phẩm

- Các dòng lốp Công Nghệp được nghiên cúu, pha chế cao su đạt được chất lượng tối ưu nhất, đáp ứng được nhu cầu thị trường.
- Độ bền cao, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng sản phẩm.

STT Quy cách PR Loại
TT/TL
1 3.50-6 4 TL
2 3.50-5 4 TT
3 3.50-5 6 TT
4 3.50-5 2 TT
5 3.50-6 6 TT
6 3.50-6 4 TT
7 3.50-7 4 TT
8 3.50-8 6 TT
9 4.00/4.80-8 4 TT
10 4.00-6 4 TT
11 4.00-6 4 TL
12 4.00-6 6 TT
13 4.00-8 4 TT
14 4.00-8 6 TT
15 4.10/3.50-4 4 TT
16 4.10/3.50-6 4 TL
17 4.10/3.50-6 4 TT
18 3.50-7 4 TT
19 4.10/3.50-5 4 TT
20 3.50-8 6
Sản phẩm tương tự