Lốp Công Nghiệp / Lốp bánh hơi
CA201A

Mô tả sản phẩm

Lốp sử dụng cho xe công trình dân dụng, công nghiệp và công nghiệp phụ trợ...vv

Tính năng sản phẩm

- Các dòng lốp Công Nghệp được nghiên cúu, pha chế cao su đạt được chất lượng tối ưu nhất, đáp ứng được nhu cầu thị trường.
- Độ bền cao, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả tốt nhất khi sử dụng sản phẩm.

STT Quy cách PR Loại
TT/TL
1 15x600-6 4 TL
2 15x600-6 2 TL
3 178x50 4 TT
4 2.50-4 4 TT
5 200x50 2 TT
6 200x50 4 TT
7 200x50 6 TT
8 220/120x50 4 TT
9 220/120x50 2 TT
10 3.00-4 2 TT
11 3.00-4 4 TT
12 3.50-6 2 TT
13 3.50-6 4 TT
14 3.50-6 2 TL
15 3.50-8 2 TT
16 3.50-8 4 TT
17 3.50-8 10 TT
18 4.00-4 4 TT
19 4.00-6 2 TT
20 4.00-6 4 TT
21 4.00-6 4 TL
22 4.00-6 6 TL
23 4.00-8 4 TL
24 4.00-8 2 TL
25 4.80/4.00-8 2 TT
26 4.80/4.00-8 4 TT
27 4.80/4.00-8 6 TT
28 6.1/2x2-4 4 TT
29 6x1.1/4 4 TT
30 8x1.1/4 4 TT
31 6X2 4 TT
Sản phẩm tương tự