Nhà Máy Sản Xuất Lốp Casumina Radial Hiện Đại Nhất Việt Nam

Casumina luôn đặt sự an toàn là trên hết theo từng giao đoạn phát triển vòng đời lốp từ nghiên cứu, sản xuất và sử dụng. Trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chúng tôi xác định 3 yếu tố cốt lõi là an toàn, tiện lợi và thân hiện với môi trường vì vậy chúng tôi bảo đảm việc sản xuất lốp xe bao gồm cả 3 yếu tố trên.