Thu Hồi săm lốp Đã Qua Sử Dụng.

09:08:32 | 20/08/2018

   QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ HỆ THỐNG CÁC ĐIỂM THU HỒI SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Khách hàng có thể đến các điểm thu hồi trong danh sách trên để gửi sản phẩm đã qua sử dụng, hãy cùng Casumina bảo vệ môi trường xanh đẹp.