THÔNG BÁO TẠM HOÃN BÁN ĐẤU GIÁ.

11:04:50 | 01/04/2020


THÔNG BÁO

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông báo tạm hoãn bán đấu giá với nội dung như sau:


>>> tải thông báo tại đây