THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THANH LÝ LÔ LỐP PHẾ LIỆU.

10:05:06 | 27/05/2021

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM - CASUMINA

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THANH LÝ LÔ LỐP PHẾ LIỆU

1.  Thông báo :>>>Tải thông báo tại đây

2. Quy định, phiếu đặt cọc, thư báo mua hàng, phụ lục >>>Tải tất cả nội dung tại đây