THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ TB 418 (31/10/2022)

11:11:36 | 02/11/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 418/TB-CSM ngày 31/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY