THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ TB 417 (31/10/2022)

11:11:27 | 02/11/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 417/TB-CSM ngày 31/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY