THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ (14/10/2022)

10:10:41 | 17/10/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 403/TB-CSM ngày 14/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY