THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ (03/10/2022)

04:10:14 | 05/10/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 370/TB-CSM ngày 03/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY