THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU (03/10/2022)

02:10:30 | 05/10/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 371/TB-CSM ngày 03/10/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY