Thông báo kết quả bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su XN lốp Radial

04:05:24 | 06/05/2021

Theo quyết định số 265/2021/QĐ-TGĐ, ngày 06/05/2021 của Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam phê duyệt trúng thầu phế phẩm, phế liệu cao su Xí nghiệp Lốp Radial - đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY