Thông báo bán đấu giá phế phẩm phế liệu cao su - Thông báo số 458 năm 2022

10:11:35 | 24/11/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo theo thông báo số: 458/2022/TB-CSM ngày 21/11/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại  ĐÂY