Thông báo bán đấu giá phế phẩm phế liệu cao su - Thông báo số 433 năm 2022

10:11:14 | 11/11/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo theo thông báo số: 433/2022/TB-CSM ngày 09/11/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại  ĐÂY