Thông báo bán đấu giá phế phẩm phế liệu cao su - Thông báo số 107 năm 2023

03:03:43 | 23/03/2023

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo theo thông báo số: 107/2023/TB-CSM ngày 20/03/2023 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại  ĐÂY