THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LỐP ÔTÔ MÀNH CHÉO (BIAS) RƠ MOOC.

04:03:09 | 30/03/2020

THÔNG BÁO

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông báo bán đấu giá lốp ô tô bias bị ngập nước do chìm tàu như sau:

 >>> Tải tất cả nội dung tại đây

1.  Thông báo:

2. Quy định:3. Phiếu đăng ký mua:


4. Phiếu đăng ký đấu giá:


5. Phụ lục 1,2

>>> Tải tất cả nội dung tại đây