THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU 11-02-2020."

09:02:24 | 12/02/2020

THÔNG BÁO

Công Ty CP Công Ngiệp Cao Su Miền Nam Thông báo bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su như sau


1. Thông báo: Tải thông báo >>>tại đây
2. Quy định: Tải nội dung quy định >>> tại đây


3. Phụ Lục: Tải phụ lục >>>tại đây


4. Phiếu đăng ký đấu giá: Tải Phiếu đăng ký >>>tại đây


4. Phiếu đăng ký mua: Tải Phiếu đăng ký >>> tại đây