HỘI NGHI ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CASUMINA 2018.

10:05:18 | 21/05/2018

Ngày 18/05/2018 công ty Casumina tổ chức Hội Nghi Đại Biểu Người Lao Động 2018. Tuyên dương người lao động đã có thành tích đóng góp và phát triển của công ty. trao tặng kỷ niệm chương tri ân người lao động làm việc trên 30 năm.Trao bằng khen của Tập Đoàn Hóa Chất cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc năm 2017.


Ông Nguyễn Gia Tường Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam - Bộ Công Thương. phát biểu tại hội nghi.


Tổng Giám Đốc Casumina Phạm Hồng Phú báo cáo cho nghười lao động những hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2018.

Một số hình ảnh trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân.Ông Nguyễn Huy Thông Phó Chủ Tịch Công Đoàn Công Nghiệp Hóa Chất VN trao bằng khen cho Ông Nguyễn Đình Đông Phó Tổng Giám Đốc Casumina.


Ông Nguyễn Xuân Bắc CTHĐQT Casumina trao kỷ niệm chương cho người lao động làm việc trên 30 năm.


Yenphan