Báo cáo đặc biệt của tạp chí Rubber News về bảng xếp hạng 75 công ty săm lốp toàn cầu năm 2021

12:09:56 | 20/09/2021

Casumina đứng thứ 65/75 trong bảng xếp hạng công ty săm lốp toàn cầu năm 2021. Dựa trên kết quả năm 2020, bao gồm các công ty con (Số liệu tính bằng triệu đô la, được dịch theo tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm)