CHÀO MỪNG KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH 74 NĂM (02/9/1945 - 02/9/2019)

09:08:21 | 31/08/2019


Casumina Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 

- Ngày 02/9/2019 (thứ Hai) công ty nghỉ làm việc.

- Ngày 03/9/2019 (thứ Ba) Làm việc bình thường.